Najmä v súčasnej dobe je úplne bežné, že človek čerpá rôzne druhy úverov a nie ojedinele sa stretávame aj s tým, že čerpá niekoľko úverov naraz. Je dôležité si uvedomiť, že v prípade neuváženého požičiavania sa ktokoľvek z nás môže dostať do situácie, keď na riadne splácanie nemá dostatok peňazí. K tejto situácii dochádza najmä vtedy, ak má človek v čase uzatvárania zmluvy dostatočný plat a nepredpokladá, že by sa na tom v blízkej dobe mohlo čokoľvek zmeniť. Časom však môže dôjsť k zníženiu platu, strate zamestnania, prírastku do rodiny, nečakaným výdavkom a pod. Všetky tieto ukazovatele môžu okresať rozpočet natoľko, že na pravidelné splátky nezostanú žiadne peniaze a vtedy nastávajú problémy. Ak je pre vás splácanie vašej pôžičky zaťažujúce alebo nie ste spokojní s vašou súčasnou bankou, tento článok je presne pre vás!

Článok pokračuje nižšie

Prihláste sa na odber článkov e-mailom:

U mnohých mladých ľudí, a to predovšetkým po ukončení vysokoškolského štúdia, sa finančný mesačný príjem často pohybuje na úrovni minimálnej mzdy, nehovoriac o ich celkovom hmotnom zabezpečení. Prevláda zväčša súkromný nájomný spôsob bývania. A ak sa rozhodnú mať byt či dom v súkromnom vlastníctve, siahajú po hypotekárnych úveroch, čo sa v konečnom dôsledku javí ako najlepší spôsob osamostatnenia sa, avšak často bez toho, aby si uvedomovali možné riziká. A tak sa stáva, že sa zadlžujú na celé dekády ich života.

Preto zdôrazňujeme, že ak mladé rodiny splácajú hypotekárne úvery a v istom časovom období nedisponujú dostatočnou finančnou rezervou, napríklad pri strate zamestnania, hoci i jedného člena domácnosti (aj pri krátkodobom), dostávajú sa do vážnych finančných problémov. Tie vo väčšine prípadov končia zhabaním majetku bez ohľadu na to, akú čiastku už mali splatenú. A banky patria medzi tie inštitúcie, ktoré vám nič neodpustia, práve naopak, budú neustále pridávať, až sa z toho, ľudovo povedané, zbláznite. Čo teda robiť, aby k takémuto niečomu nedošlo?

Dočítajte za 1€

Získajte prístup ku všetkým článkom na NEXT Magazíne

REGISTRUJTE SA TU

Lajknite si NEXT na Facebooku: