Muž, či už to bol gentelman alebo farmár, zastával predovšetkým úlohu živiteľa. Zo zásady mal väčší príjem ako jeho manželka, ktorá najčastejšie do práce nechodila vôbec, zabezpečoval ekonomickú stabilitu rodiny a rozširovanie svojho potomstva. Vyžadoval poslušnosť nielen svojich detí, ale aj svojej manželky, pre ktorú mal byť on stredobodom jej pozornosti, pričom ona sa mohla venovať sebe a svojim záľubám až keď jej zvýšil voľný čas po splnení svojich povinností. A čo je veľmi podstatné, poslušnosť svojej zákonitej si často nárokoval násilím.

Článok pokračuje nižšie

Prihláste sa na odber článkov e-mailom:

Žena mala v prvom rade za úlohu starať sa o prívetivé rodinné zázemie pre svojho ťažko pracujúceho partnera a spoločné deti, starala sa o chod domácnosti a o to, aby vyhovela svojmu mužovi vo všetkých ohľadoch. Ona sama, jej názory a túžby boli až na poslednom mieste.

Samozrejme, nič netrvá večne a preto, keď si manželky či potenciálne manželky začali uvedomovať svoju hodnotu ľudských bytostí, začali sa dožadovať svojich práv a vzpierať sa domácemu násiliu v každej predstaviteľnej podobe. Začali sa vzdelávať, voliť, odmietať svoje „manželské povinnosti“, vymysleli sáčkové polievky a zemiakovú kašu z prášku, aby mali viac voľného času a ten využili na aktivizáciu príslušníčok nežného pohlavia vo feministickom hnutí.

Dočítajte za 1€

Získajte prístup ku všetkým článkom na NEXT Magazíne

REGISTRUJTE SA TU

Lajknite si NEXT na Facebooku: