Pýtate sa, kedy vznikla justícia a postih za trestný čin? Povedzme to takto, v paleontologických jaskyniach v Addare na Sicílii je vyrytý zvláštny obraz: niekoľko ľudských postáv stojí okolo schúleného človeka zviazaného tak, aby sa škrtil v okamihu, keď sa pokúsi vzpriamiť. Pravdepodobne je to najstarší záznam trestu a zároveň dôkaz, že trest existuje tak dlho, ako ľudská spoločnosť.

Článok pokračuje nižšie

Prihláste sa na odber článkov e-mailom:

Už od prehistorickej doby prežitie človeka záviselo od sily skupiny, do ktorej patril. Jeden neprispôsobivý člen mohol svojím konaním oslabiť a tým zničiť celé spoločenstvo. Preto sa dotyčný neprispôsobivý člen nazval „zločincom“, jeho škodlivé konanie „trestným činom“ a spôsoby, ktorými sa týmto činom malo zabrániť, boli pomenované „trestné právo“. A prirodzene, prichádzali tresty ako odplata, zamedzenie, zastrašenie, alebo náprava.

To, čo je, alebo nie je trestným činom, záviselo od jednotlivých spoločenstiev. Je to logické, veď každé spoločenstvo a každá doba mala iné riziká, ktoré ohrozovali existenciu, blahobyt alebo stanovené hodnoty.

O spôsobe, ako potrestať kriminálny čin a čo za kriminálny čin vôbec považovať, bolo čisto na rozhodnutí a dohode v jednotlivých kmeňových zoskupeniach. Takže o priebehu týchto prvých primitívnych súdnych sporov môžeme iba špekulovať.

Kde začali zákony a právo?

Za zakladateľa moderného práva sa vo všeobecnosti považuje Rím. Dokonca prevláda názor, že právo je to najcennejšie dedičstvo, ktoré po veľkolepej starovekej rímskej ríši zostalo. Môže to byť pravda, ale treba si uvedomiť, že rímska kultúra a teda aj zákonodarstvo sa vo výraznej miere inšpirovalo starovekým Gréckom. A právo u starovekých Grékov, ale aj Hebrejcov, či dokonca Arabov, ovplyvnil Chamumurabiho zákonník. Ale hoci je Chammurabiho zákonník najstarším zákonníkom, ktorý sa našiel v úplnom a dochovanom stave, je preukázateľné, že tiež vychádzal zo staršej sumerskej legislatívy…

Základy práva priniesla staroveká sumerská civilizácia.

Začneme teda od úplného začiatku…

Dočítajte za 1€

Získajte prístup ku všetkým článkom na NEXT Magazíne

REGISTRUJTE SA TU

Lajknite si NEXT na Facebooku: